Det primære

Mænd har færre rettigheder end kvinder
 • Omskæring
 • Partnervold
 • Værnepligt
 • Barsel (Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1a)
 • Ret til at sige nej til et potentielt barn

Alt det andet vigtige

 • Vi taber drenge og unge mænd i gennem hele uddannelsessystemet
 • Mænd forskelsbehandles i retssystemet
 • Mænds levealder
 • Mænd som hjemløse
 • Mænd og selvmord
 • Drab
 • Vold
 • Partnervold
 • Dæmonisering af maskulinitet
 • Nethad
 • Fri abort på Færøerne
 • Ukønnede sygedagpengesatser